Byggestart

1Byggetiden regnes fra den dag vi modtager anmærkningsfri byggetilladelse. Byggetiden for standard 4* hus er 5 - 6 måneder. Opstart af byggeriet vil ofte ske indenfor 2 – 3 uger fra byggetilladelse. Den faktiske byggestart vil være afhængig af almindelig praktisk / logistik (mindst mulig flytning af tungt grej og folk) og af hvornår huset skal rejses af hensyn til den videre byggeproces og endelig aflevering af huset. Opstartsdagen er ikke kritisk i forhold til aflevering af huset.

 

Hus afsat på grund

2Når huset er sat af på grunden af landinspektøren mødes bygherre og byggeleder for første gang til opstartsmøde på grunden. De kigger bl.a. på beliggenheden af huset på grunden og højden på soklen (gulvhøjde) inden selve grave og støbearbejdet går igang. Forud for dette er der foretaget boreprøver og disse er vurderet. Der er taget beslutning omkring betonstyrke, armeringsjern, dybder på fundament og dræning etc. alt afhængig af grundens beskaffenhed. Samtidig følges der op på om forsyningsaftaler med hensyn til el, vand, varme og kloak mv. er helt på plads.

 

Sokkel

3Soklen er nu støbt og selve huset er nu klar til at blive rejst. Forud for støbningen er der taget boreprøver – disse er vurderet og der er taget beslutning omkring betonstyrke, armeringsjern, dræning mv. alt afhængig undergrundens beskaffenhed. Isolering, gulvslanger til gulvvarme og rørføring er lavet. Selve gulvet er i princippet færdigt til pålægning af klinker, trægulv eller tæpper.

 

Rejste elementer

4Elementerne på huset er nu rejst (evt. indervæge muret). Elementerne boltes sammen og understøbes. Selve det enkelte element er fra fabrikken klar med el dåser og udsparinger til VVS mv., men det er også muligt at lave udfræsninger eller gennemboringer hvis noget mangler. Det grå gulv og de grå væge giver ofte det indtryk at alle rum virker meget små.

 

Rejste spær

5Når spærene er på plads – eller måske når taget er lukket med undertag er for de fleste bygherre en helt speciel mærkedag. Traditionerne omkring rejsegilde er meget forskellige fra egn til egn. Nogle steder siger man at rejsekransen skal blive liggende på gangbroen på loftet ellers vil huset brænde ned til grunden. Når undertaget og vinduer er monteret er huset i princippet lukket så der uanset vejrlig kan arbejdes videre med alt det indvendige. Huset begynder for alvor at tage form.

 

Hus opmuret

6Så er ydervæggene også på plads – ”nu mangler kun det sidste”. De sidste ting falder på plads indvendig med det sidste malerarbejde og elmontage mv. Løbende under byggeriet følges via vores kvalitetshåndbøger op de enkelte delprocesser. Sker der fejl undervejs rettes disse løbende – på langt de fleste bygger vil vi lave småjusteringer / rettelser undervejs, det er ganske normalt og ikke noget man skal blive nervøs over.

 

Hus færdigt

7Nu er huset færdigt. Planlægningsmæssigt forsøger vi at være klar til aflevering 14 dage før endelig aflevering. På den måde får vi 14 dage til at klare de sidste små efterreperationer inden bygherre skal flytte ind. Det er en fordel både for os og kunden.

 

Aflevering

8Som ovenfor nævnt vil der ofte finde en foraflevering sted ca. 14 dage for den endelige aflevering af huset. Ved afleveringsforretningen (forafleveringen) gennemgåes huset af bygherre sammen med vores byggeleder. De småskader der måtte være noteres ned og vi laver de nødvendige efterreparationer. Der vil altid være nogle småting der skal klares til sidst. Og ved den endelige aflevering står huset pænt og rent og klar til indflytning – tilbage er kun at sige: ”Tillykke med Jeres nye hus”.

Kontakt os

Ønsker du en personlig snak? Vi ringer dig gerne op hvis du angiver et telefonnummer.