Medbyg

1I behøver ikke at være professionelle for at være medbygger på et AZ Hus. For nogle er det økonomien der gør det interessant at være medbygger for andre er det mere det selv at have været med i hele byggeprocessen – også selve den fysiske opførsel af det nye drømmehus. Og alt afhængig af det arbejde i vælger at udføre er der mange kroner at spare. Eller i kan sætte jeres helt eget præg på eksempelvis malerarbejdet eller fliselægningen. Nedenfor er vist nogle af de mest gængse typer af medbyggerarbejder vores bygherre laver, men der er mange andre muligheder alt afhængig af hvad I kan, vil og har mod på – eller indenfor forskellige fagområder så som el og VVS har de krævede uddannelser. Normalt leveres byggematerialerne af os og I udfører arbejdet, men andet kan også aftales.

2Som medbygger indgår man på samme betingelser som vore øvrige håndværkere – herunder bliver man en del af den samlede planlægning af byggeriet, hvor vores byggeleder styre processen og sikre at også i kommer i gang på det rigtige tidspunkt. Lad os tage en snak om mulighederne.

 

Maler

3Malerentreprisen omfatter alt i malerarbejdet fra spartling og udfugning til opsætning af tapet og maling. Det gælder for væge, dørkarme, indfatninger, forlister og øvrige lister. Der laves efterrep. af færdigmalede radiatorer og vinduer og døre mv. Efterreparation af alt malerarbejdet er en naturlig del af malerentreprisen ligesom oprydning og rengøring.

 

Oplægning af tagsten

4Tagentreprisen omfatter oplægning af tagsten inkl. Rygninger og grater herunder efterreparation og tilpasninger ved montage af taghætter. Efterreparation af alt tagarbejdet er en naturlig del af snedkerentreprisen ligesom oprydning og rengøring.

 

Snedker

5Snedkerentreprisen omfatter: Forskalling, herunder hjælpespær til lofter, opsætning af dampspærre, isolering af lofter og skunk mv. Der opsættes lofter, loftlem og skyggelister. Der laves evt. lette skillevæge og let afdækning ved og over vinduer, hvor det er nødvendigt. Udvendigt laves underbeklædning, monteres aftrækskanaler inkl. Hætte i tag og monteres nedløbsrør fra tagrende. Låsecylindere ombyttes fra byggecylinger til permanent låsecylinder ved indflytning. Der monteres køkken, bad og skabselementer. Indvendige døre, indfatninger og håndtag monteres. Alle lister herunder fodlister monteres. Diverse fugearbejde. Ved gulvtæpper og/eller vinylbelægning spartles underlag om nødvendigt. Efterreparation af alt snedkerarbejdet er en naturlig del af snedkerentreprisen ligesom oprydning og rengøring.

 

Fliser

6Fliseentreprisen omfatter vådrumssikring af div. vådrum. Nedlægning og opsætning af fliser og klinker. Opsætning af spejle. Fugning af bløde fuger. Efterreparation af alt flisearbejdet er en naturlig del af snedkerentreprisen ligesom oprydning og rengøring.

 

 

 

 

 

Have/fliser

7Som sådan er der ikke nogen haveentreprise idet det ikke er en del af AZ Huses arbejde. Mange bygherre laver selv dette arbejde helt eller delvise. AZ Huse sørger meget gerne for kontakt til den gartner vi bruger til udvendige fliser og haver ved blandt andet vores udstillingshuse.

 

Andet

8Som ovenfor nævnt er der muligheder for at deltage i andet arbejde. Blandt andet kan nævnes sokkelarbejde, el og vvs.  Alt afhængig af typen af disse andre arbejder vil de ofte kræve en håndværksmæssig baggrund eller endda en autorisation for at arbejdet må udføres. Mulighederne er mange – lad os tage en snak om hvad I gerne vil lave.

Kontakt os

Ønsker du en personlig snak? Vi ringer dig gerne op hvis du angiver et telefonnummer.